یکشنبه ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۶

میزان تولید دانه های روغنی هندوستان پیرو تخمینهای انجمن Solvent به ۹/۲ میلیون تن خواهد رسید . این در حالیست که میزان تولید سال گذشته هندوستان ۷/۷ میلیون تن بود . میزان تولید کلزای هندوستان با افزایش قابل ملاحظه ای نسبت به ۵/۸ میلیون تن سال گذشته امسال به ۷ میلیون تن خواهد رسید و این باعث افزایش میزان تولید داخلی روغن کلزا و کنجاله در ماههای آینده خواهد شد ولی کشاورزان حاضر نیستند که مقادیر زیادی از محصولات خود را بفروشند و سودآوری محصولات نیز پایین می باشد .
 

با لحاظ محصولات در سال ۲۰۱۷ و محصولات برداشت شده در اواخر سال ۲۰۱۶ جمع کل تولید دانه های روغنی هندوستان در سال ۲۰۱۶/۱۷ به ۳۸/۲ میلیون تن می رسد و این در حدود ۶/۴ میلیون تن و یا به عبارت دیگر ۲۰% بالاتر از میزان تولید کم فصل گذشته بشمار می رود .

میزان روغنکشی های سویای هندوستان به دلیل کاهش رقابت پذیری قیمتهای صادراتی کنجاله سویای هندوستان تنزل پیدا کرده و به همین دلیل تولید بیشتر دانه های روغنی به معنی افزایش میزان موجودیهای داخلی روغنهای نباتی و کنجاله در هندوستان نخواهد بود .

Telegram: @roghanir

نام تجاری سازنده sssss

با عضویت در سایت این امکان برای شما فراهم می شود تا آخرین تغییرات قیمت به شماره همراه شما پیامک شود .