شنبه ۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۶

پیرو پیش بینی های کارشناسی شده ما، میزان واردات جهانی روغن پالم از آوریل تا سپتامبر ۲۰۱۷ در حدود ۲/۶ میلیون تن نسبت به سال قبل افزایش خواهد داشت .

بیشترین افزایش میزان واردات جهانی احتمالا به روغن پالم اختصاص خواهد داشت . صادرات روغن سویا نیز روند صعودی پیدا کرده و آخرین آمارهای موجود حاکی از این است که میزان صادرات روغن سویای آرژانتین به هندوستان و روغن سویای برزیل به چین افزایش بسیار زیادی پیدا کرده است .

میزان افزایش تقاضا تا حد زیادی افزایش تولید جهانی روغن پالم را خنثی خواهد کرد و به این ترتیب جبران کسری موجودیهای ذخیره روغن پالم در ماههای آینده محدود خواهد بود .

بیشتر کاهش قیمتهای روغن پالم از قبل در خریدها صورت گرفته و به نظر کارشناسی ما افزایش اخیر قیمتهای روغن پالم موقتی می باشد و قیمتها از ماه ژوئن و یا جولای به بعد بازهم کاهش خواهد یافت . کاهش قیمتهای روغن پالم در مقابل روغن سویا اخیرا باعث جذابیت بیشتر روغن پالم برای خریداران شده است .

Telegram: @roghanir

نام تجاری سازنده sssss

با عضویت در سایت این امکان برای شما فراهم می شود تا آخرین تغییرات قیمت به شماره همراه شما پیامک شود .