چهارشنبه ۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۶


در بازبینی های جدید میزان تخمینی تولید جهانی دانه های روغنی ۲۰۱۶/۱۷ افزایش داده شده است . انتظار می رود که موجودیهای فراوان ذخایر جهانی سویا در پایان اگوست ۲۰۱۷ ، ۱۷ میلیون تن بیشتر از سال گذشته باشد . میزان موجودیهای ذخیره های قدیمی کلزا کم می باشد و این در حالیست که آب و هوای نامناسب باعث نگرانی در خصوص تولید جدید شده است .
قرار است که میزان تولید جهانی ۷ گونه دانه های روغنی در فصل کنونی به ۵۴۶/۴ میلیون تن برسد این مقدار محصول از ۲۶۳/۸ میلیون هکتار زمین برداشت خواهد شد و به این ترتیب میانگین میزان باردهی محصولات به رکورد ۲/۰۷ تن در هر هکتار خواهد رسید . ما در تجدید نظر آمارهای قبلی خود میزان تولید کلیه ۷ گونه دانه های روغنی را ۳/۳ میلیون تن افزایش داده ایم .
میزان تولید دانه های روغنی در حدود ۴۴/۵ میلیون تن فراتر از فصل گذشته خواهد رفت و این باعث ایجاد مازاد تولید جهانی خواهد شد و در نتیجه میزان موجودیهای ذخایر جهانی دانه های روغنی با افزایش بی سابقه به ۱۱۱ میلیون تن و یا به عبارت دیگر به ۲۰/۹% مصرف سالانه خواهد رسید . میزان موجودیهای ذخیره سازی شده جهانی بسیار فراوان می باشد .

Telegram:@roghanir

نام تجاری سازنده sssss

با عضویت در سایت این امکان برای شما فراهم می شود تا آخرین تغییرات قیمت به شماره همراه شما پیامک شود .