دوشنبه ۱۶ اسفند ۱۳۹۵
میزان موجودیهای بسیار کم روغنهای نباتی در بسیاری از کشورهای وارد کننده احتمالا باعث خواهد شد که قیمتها در کوتاه و میان مدت افزایش پیدا کند . باید به این نکته اشاره کنیم که واردکننده های عمده و مصرف کننده ها اخیرا به امید کاهش قیمتهای روغن نباتی و بخصوص پالم میزان خریدهای خود را کاهش داده اند . میزان صادرات روغن پالم مالزی در ماه فوریه نسبت به ماه قبل در حدود ۱۴۰ تا ۱۶۰ هزار تن کاهش داشت و بنا به آمارهای SGS و Intertek میزان صادرات روغن پالم مالزی در حدود سال گذشته باقی خواهد ماند ولی این احتمال وجود دارد که در حد فاصل میان ماه ژانویه تا فوریه سال ۲۰۱۷ میزان صادرات روغن پالم مالزی اندکی کاهش پیدا کند و این باعث کاهش فعلی روند ورودی روغن پالم به کشورهای واردکننده می گردد ، البته باید به این نکته اشاره کنیم که صادرات روغن پالم اندونزی می تواند یک فاکتور تغییر در این روند باشد و از آنجائیکه هنوز جزئیات آمار صادراتی ماه فوریه منتشر نشده، فعلا نمیتوان در این مورد اظهار نظر قابل استناد نمود . به نظر کارشناسی ما کندی اخیر روند صادراتی روغن سویا و روغن پالم باعث خواهد شد که موجودیهای ذخیره سازی شده اغلب کشورهای واردکننده حداقل تا پایان ماه مارس در حد بسیار کمی باقی بماند .
نام تجاری سازنده sssss

با عضویت در سایت این امکان برای شما فراهم می شود تا آخرین تغییرات قیمت به شماره همراه شما پیامک شود .