شنبه ۰۹ بهمن ۱۳۹۵

آب گرفتگی ها و سیلاب در آرژانتین باعث افزایش قیمتهای سویا و کنجاله بود . صدمات غیر قابل جبرانی به محصولات سویای آرژانتین وارد شده ولی آمارهای میزان خسارات و ضایعات متفاوت می باشد . میزان موجودیهای ذخیره سازی شده جهانی سویا هنوز هم فراوان می باشد و قیمتهای روغن پالم هنوز هم بالاست و قیمتهای روغن های لوریک نیز افزایش یافته است .

قیمتهای سویا و کنجاله سویا در روزهای اخیر با سرعت سیلابی که در آرژانتین وجود داشت بالا رفت . گزارشات حاکی از سیل و کاهش میزان باردهی در آرژانتین است که باعث افزایش قیمتهای سویا و کنجاله سویا تا ۱۸ ژانویه شد .

اداره هواشناسی در هفته گذشته اعلام کرد که آب و هوای آرژانتین برای چند روز آفتابی خواهد بود و به همین دلیل قیمتها در ۱۹ ژانویه اندکی کاهش پیدا کرد . در ۵ روز منتهی به ۱۹ ژانویه قیمتهای فروش آتی سویای ماه مارس در بازار بورس شیکاگو ۶% و قیمت کنجاله سویا نیز ۱۱% افزایش پیدا کرد . در همین دوره زمانی روغن سویا (فروش آتی) بدون توجه به آب و هوای آرژانتین به افزایش خود خاتمه داد و ۲% کاهش یافت . باید به این نکته اشاره کنیم که هر گونه تهدیدی در راستای موجودیهای سویا در بازار کنجاله سویا تاثیر شدیدتری خواهد گذاشت .

آب و هوای خشک تر برای مناطق سیل زده آرژانتین مفید خواهد بود و لیکن بطور کلی حتی در صورتیکه آب روی سطح مزارع فروکش نماید تکمیل کاشت از لحاظ زمانی دیر و ناممکن خواهد بود و کاشت مجدد نیز میسر نخواهد بود . کاهش مساحت زیر کشت سویای آرژانتین بیشتر از حدی خواهد بود که انتظار می رفت و به پایین ترین حد در ۵ سال گذشته خواهد رسید . باردهی محصولات نیز تا حد زیادی کاهش پیدا خواهد کرد . چند موسسه آماری میزان تولید اعلام شده قبلی را در تجدید نظرها به ۵۲ میلیون تن کاهش داده اند و میزان تخمینی ما نیز ۵۲ میلیون تن می باشد .

نام تجاری سازنده sssss

با عضویت در سایت این امکان برای شما فراهم می شود تا آخرین تغییرات قیمت به شماره همراه شما پیامک شود .