شنبه ۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۶

در میان روغن های نباتی روغن سویا و روغن پالم بیشترین میزان افزایش قیمت را داشتند. خریدهای عمده و صنعتی روغن های نباتی در حال افزایش است.
بنا به گزارش واحد بازرگانی انجمن صنفی صنایع روغن نباتی، با توجه به افزایش روغن های سویا و پالم میزان واردات جهانی در حد فاصل میان ماه آوریل تا سپتامب 2017 افزایش چشمگیری پیدا خواهد کرد. بیشترین افزایش میزان واردات جهانی احتمالاً به روغن پالم اختصاص خواهد داشت.
Telegram: @roghanir

نام تجاری سازنده sssss

با عضویت در سایت این امکان برای شما فراهم می شود تا آخرین تغییرات قیمت به شماره همراه شما پیامک شود .