شنبه ۰۹ بهمن ۱۳۹۵
افزایش میزان تقاضای روغن پالم مالزی توسط فیلیپین

واردات روغن پالم فیلیپین با افزایش زیادی در ماه دسامبر سال ۲۰۱۶ به رکورد ۱۰۲ هزار تن رسید . به این ترتیب جمع کل میزان واردات روغن پالم فیلیپین در حد فاصل میان ماه ژانویه تا دسامبر سال ۲۰۱۶ با ۱۹% افزایش نسبت به سال گذشته به ۰/۹۳ میلیون تن رسید . بیشترین سود افزایش میزان تقاضا برای روغن پالم در طی سالهای اخیر نصیب مالزی شده است .

مالزی ۶۵% از کل میزان واردات روغن پالم فیلیپین را در سال ۲۰۱۶ تامین کرد . در فیلیپین سهم بازار روغن پالم افزایش چشمگیری پیدا کرده است و این در حالیست که سهم بازار روغن پالم در بسیاری از کشورها در فصل ۲۰۱۶/۱۷ کاهش پیدا کرده زیرا رقابت پذیری روغن پالم از بین رفته است .

افزایش نیازهای وارداتی روغن پالم از نتیجه کاهش شدید میزان موجودیهای ذخیره سازی شده روغن نارگیل می باشد این باعث کاهش شدید میزان مصرف داخلی و صادرات روغن پالم گردیده است .

در حال حاضر میزان موجودیهای روغن نارگیل برای صادرات بسیار کم است و این باعث شده که در ۱۹ ژانویه قیمت روغن نارگیل برای تحویل در حد فاصل میان ماه ژانویه تا فوریه در رتردام به ۱۹۵۵ دلار برسد . قیمتهای فروش روغن نارگیل برای تحویل در حد فاصل میان ماه فوریه تا مارس در ۱۹ ماه ژانویه به ۱۸۸۰ دلار رسید و سپس در ۲۳ ماه ژانویه با اندکی کاهش به ۱۸۵۰ دلار رسید .

منبع : Oilworld.biz

نام تجاری سازنده sssss

با عضویت در سایت این امکان برای شما فراهم می شود تا آخرین تغییرات قیمت به شماره همراه شما پیامک شود .