یکشنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۶
افزایش میزان روغنکشی های جهانی ۱۰ گونه دانه های روغنی از اکتبر تا سپتامبر ۲۰۱۷|۱۸

میزان روغنکشی های جهانی ۱۰ گونه دانه های روغنی از اکتبر تا سپتامبر ۲۰۱۷/۱۸ با ۱۴ میلیون تن افزایش به ۴۶۵/۶۵ میلیون تن خواهد رسید . سویا زمینه ساز ۸۵۵% از این افزایش تولید خواهد بود و با ۱۱/۹ میلیون تن افزایش تولید به ۲۹۵۵ میلیون تن خواهد رسید . میزان تولید آفتابگردان احتمالا ۱/۵۵ میلیون تن کاهش پیدا می کند و این در حالیست که میزان روغنکشی کلزا از اکتبر تا سپتامبر ۲۰۱۷/۱۸ در حدود ۰/۹۹ میلیون تن افزایش خواهد  داشت .

افزایش میزان روغنکشی های پنبه دانه و پالم کرنل و همچنین روغن نارگیل نیز به احتمال زیاد وجود دارد . انتظار می رود که میزان تولید ۱۱ گونه روغنهای نباتی از اکتبر تا سپتامبر ۲۰۱۷/۱۸ با ۵/۳% و یا به عبارت دیگر با ۶/۴۴ میلیون تن افزایش نسبت به سال گذشته به ۱۸۷/۴ میلیون تن برسد .

به دلیل دورنمای کاهش روغنکشی های آفتابگردان (بر خلاف افزایش ۴/۸ میلیون تنی در فصل ۲۰۱۶/۱۷) پیش بینی شده که رشد تولید ۱۰ گونه اصلی روغنهای نباتی در حدود ۳/۲۲% در فصل آینده کاهش پیدا کند . این در حدود ۱/۲ افزایش ۴/۷% در فصل ۲۰۱۶/۱۷۷ می باشد .

تولید جهانی روغن سویا احتمالا در حدود ۳/۹ میلیون تن و یا به عبارت دیگر در حدود ۱/۲  میلیون تن افزایش خواهد داشت و این برابر با رشد تولید می باشد . ما تخیمن می زنیم که میزان تولید جهانی روغن سویا در حدود ۵۵۵ میلیون تن باشد . بیشترین میزان افزایش تولید در چین ، آمریکای جنوبی و آمریکا رخ خواهد داد .

در خصوص روغن پالم ما پیش بینی می کنیم که از اکتبر تا سپتامبر ۲۰۱۶/۱۷ روغن پالمافزایش تولید بیش از حد میانگین را تجربه کند . میزان تولید روغن پالم با ۵/۷۷% و یا به عبارت دیگر با ۳/۷ میلیون تن افزایش در تاریخ فوق الذکر به ۶۸/۴۴ میلیون تن خواهد رسید .

پیش بینی می شود که در سال زراعی ۲۰۱۷/۱۸ میزان تولید ۱۰ گونه کنجاله های روغنی در حدود ۳/۳% و یا به عبارت دیگر در حدود ۱۰/۵۵ میلیون تن افزایش داشته باشد . میزان افزایش رشد تولید کنجاله سویا از اکتبر تا سپتامبر ۲۰۱۷۱۸ به ۴/۳۳ میلیون تن افزایش خواهد داشت ولی این افزایش به واسطه کاهش تولید کنجاله آفتابگردان و کنجاله ماهی پیش خرید  خواهد شد .

Telegram: @roghanir

نام تجاری سازنده sssss

با عضویت در سایت این امکان برای شما فراهم می شود تا آخرین تغییرات قیمت به شماره همراه شما پیامک شود .