یکشنبه ۲۶ دی ۱۳۹۵

میزان صادرات جهانی روغن سویا در ماه دسامبر افزایش پیدا کرد و آرژانتین در این رقابت پیشتاز بود . صادرات روغن سویای آرژانتین در ماه دسامبر ۰/۱ بیشتر از میزان صادرات سال گذشته بود ولی میزان صادرات روغن سویای آرژانتین در حد فاصل میان ماه اکتبر تا ماه دسامبر سال ۲۰۱۶ در حدود ۷% و یا به عبارت دیگر ۰/۲ میلیون تن کمتر از میزان صادرات جهانی سال گذشته رقم خورد .

در حد فاصل میان ماه اکتبر تا دسامبر سال ۲۰۱۶ میزان صادرات روغن سویای آرژانتین با اندکی نسبت به سال گذشته به ۱/۴ میلیون تن رسید و این در حالی بود که میزان صادرات روغن سویای آمریکا نسبت به سال گذشته هیچ تغییری نداشت و میزان صادرات برزیل نیز فقط ۰/۱۶ میلیون تن بود .

میزان صادرات سالیانه روغن سویای تولید کننده های اصلی جهانی در حد فاصل میان ماه اکتبر تا ماه دسامبر سال ۲۰۱۶ افزایش پیدا کرد . این افزایش صادرات به کشورهای ایران ، آفریقا ، آمریکای مرکزی و جنوبی ، اتحادیه اروپا ، بنگلادش ، چین و کره جنوبی فروخته شد .

میزان صادرات روغن سویا به هندوستان پس از یک افزایش در حد فاصل میان اکتبر تا دسامبر (۴۵% و یا به عبارت دیگر ۰/۵۷ میلیون تن کاهش) در حد فاصل میان ماه ژانویه تا سپتامبر ۰/۵ میلیون تن افزایش یافت .

منبع : Oilworld.biz

نام تجاری سازنده sssss

با عضویت در سایت این امکان برای شما فراهم می شود تا آخرین تغییرات قیمت به شماره همراه شما پیامک شود .