شنبه ۰۱ مهر ۱۳۹۶
افزایش میزان صادرات روغن سویای آرژانتین و برزیل به ایران| تاثیر رشد روغنکشی در ایران بر بازار کنجاله جهانی

آرژانتین و برزیل در حد فاصل میان ماه مارس تا سپتامبر مقدار بیشتری روغن سویا به ایران صادر کردند و واردات ایران از پاراگوئه تقریبا بکلی قطع شد . افزایش بیشتر روند وارداتیایران و روغنکشی های سویای ایران در حد فاصل میان مارس تا سپتامبر ۲۰۱۶ باعث افزایش روغن تولید روغن سویا و کنجاله گردید (فراتر از سال ۲۰۱۶) در نتیجه میزان واردات روغن سویا و کنجاله سویای ایران کاهش پیدا کرد . با وجود اینکه میزان واقعی مصرف کنجاله سویادر ایران افزایش پیدا کرده است ایران باعث شد که در حد فاصل میان ماه اکتبر تا سپتامبر سال زراعی ۲۰۱۶/۱۷ روند جهانی معاملاتی کنجاله سویا کاهش پیدا کند .

Telegram: @roghanir

نام تجاری سازنده sssss

با عضویت در سایت این امکان برای شما فراهم می شود تا آخرین تغییرات قیمت به شماره همراه شما پیامک شود .