دوشنبه ۰۴ اردیبهشت ۱۳۹۶


بنا به آمارهای اولیه کشتیرانی که به دست ما رسیده در ماه آوریل جمع کل میزان صادرات روغن سویای آرژانتین به همه نقاط افزایش بسیار چشمگیری پیدا کرده است . خبر خوب این است که میزان صادرات روغن سویای آرژانتین افزایش بسیار زیادی پیدا کرده و خبر نه چندان خوب این است که دورنمای صادراتی بیودیزل آرژانتین حاکی از این است که میزان صادرات از ماه می به بعد شدیدا کاهش خواهد یافت .

در ماه آوریل میزان صادرات بیودیزل آرژانتین به آمریکا همچنان در سطح بالایی قرار داشت و به ۱۵۰ تا ۱۶۰ هزار تن خواهد رسید ولی تمام این صادرات از قراردادهای قبلی می باشد .

بنا به اطلاعاتی که بدست ما رسیده از ماه می به بعد آمریکا هیچ قراردادی برای خرید بیودیزل با آرژانتین منعقد ننموده است .

منبع : Oilworld.biz

نام تجاری سازنده sssss

با عضویت در سایت این امکان برای شما فراهم می شود تا آخرین تغییرات قیمت به شماره همراه شما پیامک شود .