دوشنبه ۱۳ دی ۱۳۹۵

میزان صادرات کنجاله سویای ۵ کشور اصلی صادر کننده در ماه نوامبر بهبود پیدا کرد و به ۴/۷۵ میلیون تن رسید . این در حالیست که میزان صادرات ماه گذشته این کشورها ۴/۳۲ میلیون تن و در سال گذشته ۴/۳۱ میلیون تن بود . این در حالیست که میزان صادرات کنجاله سویای آمریکا و برزیل نسبتا پایین بود . آرژانتین میزان صادرات کنجاله های سویای خود را با افزایش به ۲/۷ تا ۲/۹ میلیون تن رساند . میزان افزایش سالیانه صادرات آرژانتین به کشورهای ایران ، اتحادیه اروپا ، کره جنوبی ، ویتنام و چند کشور دیگر قابل ملاحظه بود .

میزان صادرات روغن سویا به هندوستان کاهش چشمگیری پیدا کرد . به همین دلیل میزان موجودیهای ذخیره روغن سویای هندوستان در ۲ تا ۳ هفته اول ماه دسامبر کاهش پیدا خواهد کرد .

در مقایسه با میزان کاهش یافته صادرات روغن سویا و کنجاله که در ماه سپتامبر و اکتبر سال ۲۰۱۶ رخ داد در ماه نوامبر میزان صادرات تا این تاریخ از فصل هنوز هم کمتر از میزان صادر شده سال گذشته است . در ماه نوامبر میزان صادرات روغن سویای آمریکا ، آرژانتین ، برزیل و پاراگوئه به ۰/۷۶ میلیون تن رسید . این بالاتر از ۰/۶۱ میلیون تن صادرات در ماه و لیکن پایین تر از میزان صادرات سال گذشته است (صادرات سال ۲۰۱۵ در حدود ۰/۸۲ میلیون تن بود) میزان بالای نیازهای داخلی روغن سویا به عنوان خوراک تولید بیودیزل در آرژانتین ، آمریکا و برزیل باعث کاهش میزان موجودیهای ذخیره روغن سویای صادراتی گردید .

نام تجاری سازنده sssss

با عضویت در سایت این امکان برای شما فراهم می شود تا آخرین تغییرات قیمت به شماره همراه شما پیامک شود .