یکشنبه ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۶


میزان معاملات جهانی سویا تا این تاریخ روند صعودی داشته است . آخرین آمارها حاکی از این است که میزان صادرات سویای آمریکا و آمریکای جنوبی در ماه آوریل ۲ میلیون تن بیشتر از سال گذشته و از ژانویه تا آوریل سال ۲۰۱۷ میزان صادرات این دوکشور ۵ میلیون تن بیشتر از سال گذشته به ثبت رسیده است .

این افزایش میزان صادرات به دلیل افزایش پی در پی میزان خریدهای سویای چین رخ داده است . بیشترین میزان افزایش صادرات سویا در برزیل بود و برزیل در ماه آوریل ۱۰/۴ میلیون تن و از ژانویه تا آوریل ۲۳/۸ میلیون تن صادرات سویا داشته است (بنا به آمار Secex) .

اروگوئه نیز در ماه آوریل میزان صادرات سویای خود را به ۰/۶۱ میلیون تن افزایش داد و از این مقدار ۰/۱۵ میلیون تن به چین و بقیه آن به اتحادیه اروپا صادر شد . میزان صادرات سویای آرژانتین کمتر از حدی بود که انتظار می رفت و در ماه آوریل به حدود ۰/۶ میلیون تن رسید ولی از ظواهر رویدادهای معاملاتی پیداست که میزان صادرات سویای آرژانتین در سه هفته اول ماه می حداقل به ۱ میلیون تن خواهد

Telegram: @roghanir

نام تجاری سازنده sssss

با عضویت در سایت این امکان برای شما فراهم می شود تا آخرین تغییرات قیمت به شماره همراه شما پیامک شود .