پنجشنبه ۰۷ بهمن ۱۳۹۵
افزایش نسبی قیمت سویا در بازار های جهانی


با محاسبه افزایش قیمت روز ۱۸ ژانویه قیمتهای فروش آتی سویا برای تحویل در ماه مارس جمعا در طی ۴ روز اخیر در بازار بورس شیکاگو ۶/۳% افزایش پیدا کرد . قیمت کنجاله سویا نیز ۱۱/۵% افزایش داشت و این افزایش قیمت ها به دلیل بارانهای بیش از حد و سیل و در نتیجه ضایعات محصولات در آرژانتین رخ داده ولی به نظر ما ترس بازار بیش از حد است و قیمتها نباید تا این حد افزایش پیدا می کرد .

با در نظر گرفتن فراوانی محصولات سویا در آمریکا و با لحاظ چشم انداز فراوانی محصولات سویای برزیل و پاراگوئه حتی در صورتی که چندین میلیون تن از محصولات سویای آرژانتین ضایع گردد و هیچ کمبودی در خصوص موجودی سویا و مشتقات آن وجود نخواهد داشت و لیکن باید به این نکته توجه داشته باشیم که میزان بالای خسارات وارده به محصولات سویای آرژانتین باعث خواهد شد که خریدارهای عمده برای تامین سویا و مشتقات سویا بیش از پیش به آمریکا و برزیل وابسته خواهند شد (در طی ماههای آینده) .

منبع : Oilworld.biz

نام تجاری سازنده sssss

با عضویت در سایت این امکان برای شما فراهم می شود تا آخرین تغییرات قیمت به شماره همراه شما پیامک شود .