دوشنبه ۲۷ مهر ۱۳۹۴
امید صنعت روغن به ابوالحسن خلیلی

بر اساس خبر درج شده در سایت انجمن روغن نباتی ، مهندس ابوالحسن خلیلی ، پس از چند سال غیبت از انجمن روغن نباتی با رای قاطع اعضای انجمن به عنوان دبیر انجمن صنفی روغن نباتی ایران انتخاب شد . 

این انتخاب در زمانی صورت گرفت که صنعت روغن ، روزهایی پر از التهاب و رکود را تجربه میکند و به اعتراف بسیاری از فعالان روغن ، با این انتخاب امید به ثبات قیمت و اتحاد در این صنف انتظار میرود . 

این انتظار از آنجا نشات میگیرد که صنعت روغن ، در زمانی دبیری آقای خلیلی ، روزهای بسیار خوبی را پشت سر گذاشته است . 

امید صنعت روغن به ابوالحسن خلیلی
نام تجاری سازنده sssss

با عضویت در سایت این امکان برای شما فراهم می شود تا آخرین تغییرات قیمت به شماره همراه شما پیامک شود .