دوشنبه ۲۷ مهر ۱۳۹۴
امید صنعت روغن به ابوالحسن خلیلی

بر اساس خبر درج شده در سایت انجمن روغن نباتی ، مهندس ابوالحسن خلیلی ، پس از چند سال غیبت از انجمن روغن نباتی با رای قاطع اعضای انجمن به عنوان دبیر انجمن صنفی روغن نباتی ایران انتخاب شد . 

این انتخاب در زمانی صورت گرفت که صنعت روغن ، روزهایی پر از التهاب و رکود را تجربه میکند و به اعتراف بسیاری از فعالان روغن ، با این انتخاب امید به ثبات قیمت و اتحاد در این صنف انتظار میرود . 

این انتظار از آنجا نشات میگیرد که صنعت روغن ، در زمانی دبیری آقای خلیلی ، روزهای بسیار خوبی را پشت سر گذاشته است . 

با عضویت در سایت این امکان برای شما فراهم می شود تا آخرین تغییرات قیمت به شماره همراه شما پیامک شود .