پنجشنبه ۱۹ مرداد ۱۳۹۶
انتخاب ترکیب هیئت مدیره انجمن صنفی صنایع روغنکشی ایران

مجمع عمومی عادی سالیانه انجمن صنفی صنایع روغنکشی ایران با حضور کلیه مدیران و نمایندگان کارخانجات روغنکشی در تاریخ ۹۶/۰۵/۱۸ راس ساعت ۱۰ به منظور انتخاب اعضای هیات مدیره ، بازرس  و تصویب گزارش عملکرد و صورت های مالی در محل انجمن برگزار و تصمیمات ذیل اتخاذ گردید .

در این مجمع که با حضور نماینده قانونی وزارت تعاون، کارو رفاه اجتماعی تشکیل شد ، پس از شمارش آراء اعضای هیات مدیره جدید به شرح زیر برگزیده شدند:

اعضای اصلی هیات مدیره:

اکبر سبقتی

جواد مدلل

حسن افراشته پور

محمد حسین سلمانیان

محمد عبدی

حسن محمد حسین

علیرضا شریفی

اعضای علی البدل هیات مدیره:

نعمت ا… زمانیان

علی محمد چوپانی

بازرس اصلی:

قدرت ا… فلاح

همچنین در این مجمع گزارش های عملکرد وصورت های مالی انجمن   در سال منتهی به ۳۰ اسفند۱۳۹۵ به نحو مطلوب به تصویب رسید و اعضا، روزنامه اطلاعات را به عنوان روزنامه کثیر الانتشار  انتخاب نمودند.

Telegram: @roghanir

نام تجاری سازنده sssss

با عضویت در سایت این امکان برای شما فراهم می شود تا آخرین تغییرات قیمت به شماره همراه شما پیامک شود .