چهارشنبه ۰۸ شهریور ۱۳۹۶
بهبود وضعیت کاشت کلزا تحت تاثیر بارش باران

بارشهای باران در بخشهای کلیدی رشد کلزا که در این هفته بارید مفید بود . بارشهای بعد از آن بسیار حیاتی خواهد بود (برای حفظ میزان رطوبت خاک محصولاتی که در زمستان کاشته شد و رشد و نمو زودهنگام محصولات) . گرما و خشکی نیمه اول ماه اگوست باعث کسری میزان رطوبت خاک در بخشهای رقی اوکراین گردید و وضعیت کنونی برای کاشت کلزا وخیم تر از سال گذشته است . در بخشهای غربی و جنوبی اوکراین میزان رطوبت خاک در حد میانگین و به اندازه سال گذشته در اواسط ماه اگوست است .

تا ۲۱ ماه اگوست کار برداشت از ۱۵ میلیون هکتار (۱۵% کل منطقه) به اتمام رسید . میزان بانکر محصولات به ۰/۳۳ میلیون تن و این در حالیست که برداشت سال قبل ۰/۲۲ میلیون تن (از ۰/۱۳ میلیون هکتار) بود .

Telegram: @roghanir

نام تجاری سازنده sssss

با عضویت در سایت این امکان برای شما فراهم می شود تا آخرین تغییرات قیمت به شماره همراه شما پیامک شود .