سه شنبه ۲۲ اسفند ۱۳۹۶
تولیدات روغنی در نیم کره جنوبی سقوط خواهد کرد

تولیدات روغنی در نیم کره جنوبی سقوط خواهد کرد که بیشترین کاهش مربوط به دانه های سویا می باشد، همچنین در میزان تخمین محصولات آفتابگردان آرژانتین نیز افت قابل ملاحظه ای لحاظ خواهد شد. تخمین فعلی برای محصولات دانه سویای آمریکای جنوبی تا 13 میلیون تن نسبت به سال گذشته در این فصل سقوط کرده و تولیدات جهانی دانه سویا تا 341 میلیون تن (7 میلیون تن کمتر از فصل زراعی  2016.17) کاهش می یابد. اگرچه تجدیدنظرهای کاهشی بخصوص در مورد آرژانتین ضروری بنظر می رسد.

تولیدات جهانی سایر دانه های روغنی بیشتر از میزان مورد انتظار می باشد. تخمین های تولید پنبه دانه نسبت به یک ماه گذشته تا 0.6 میلیون تن، برای کلزا و کانولا 0.4 میلیون تن و 0.2 میلیون تن برای پالم کرنل بهبود یافته است. میزان تخمین زده شده برای محصولات جهانی دانه های روغنی 552.1 میلیون تن در نظر گرفته شده است که 4.8 میلیون تن نسبت به یک ماه قبل پایین تر است. با وجود ذخایر انتقالی به میزان 109.3 میلیون تن در آغاز فصل زراعی جاری (18.5 میلیون تن بالاتر) ، عرضه جهانی دانه های روغنی در فصل زراعی  2017.18 تا 19.2 میلیون تن بالا باقی می ماند. بنابراین ، مصرف مفروض شده به میزان 551.5 میلیون تن می تواند نیاز جهانی را بدون کاهش ذخایر برآورد سازد.

Telegram: @roghanir

نام تجاری سازنده sssss

با عضویت در سایت این امکان برای شما فراهم می شود تا آخرین تغییرات قیمت به شماره همراه شما پیامک شود .