یکشنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۶
رشد نسبی فروش سویای آمریکا برای صادرات نسبت به ۴ هفته اخیر


در هفته منتهی به ۲۵ می فروش خالص سویای آمریکا برای صادرات در فصل کنونی ۶۱۰ هزار تن اعلام شد . این ۲/۳ بالاتر از میانگین ۴ هفته اخیر می باشد . بیشتر صادرات سویایآمریکا به مقصدهای ناشناخته رفت (احتمالا به چین) و به این ترتیب جمع کل میزان فروشهای صادراتی سویای آمریکا به ۵۸/۴ میلون تن رسید (در قیاس با ۴۷/۷۷ میلیون تن سال قبل) که ۷/۳ میلیون تن از این مقدار هنوز صادر نشده است (در قیاس با ۴/۷۷ میلیون تن سال گذشته).

Telegram: @roghanir

نام تجاری سازنده sssss

با عضویت در سایت این امکان برای شما فراهم می شود تا آخرین تغییرات قیمت به شماره همراه شما پیامک شود .