یکشنبه ۲۷ فروردین ۱۳۹۶

پس از بهبود میزان روغنکشی های هفتگی کانادا در نیمه دوم ماه مارس، بنا به گزارشات اکنون میزان روغنکشی های کلزای کانادا (در نیمه دوم ماه مارس) با ۸ تا ۱۰% افزایش به ۰/۸۲ میلیون تن رسیده است . برای ۱۱ ماه پی در پی رکورد شکنی نموده است . میزان روغنکشی های کلزا از اگوست تا مارس ۲۰۱۶/۱۷ با ۰/۷۶ میلیون تن و یا به عبارت دیگر با ۱۴% افزایش جمعا به ۶/۲۶ میلیون تن رسیده است . در حال حاضر میزان موجودیهای ذخیره سازی شده روغن کلزا و کنجاله کلزای کانادا بسیار فراوان و به رکورد رسیده است . میزان صادرات کنجاله کلزای کانادا در ماه فوریه به ۳۵۶ هزار تن رسید .

این بالاتر از میزان صادرات سال گذشته کانادا می باشد . در حد فاصل میان ماه اگوست تا فوریه ۲۰۱۶/۱۷ میزان صادرات کنجاله کلزای کانادا به چین ۵/۰ میلیون تن بود و این بالاترین میزان صادرات کنجاله کلزای کانادا به چین محسوب می شود (در مقایسه با ۳۰ هزار تن صادرات در ۷ ماه اول ۳ فصل اخیر) میزان صادرات روغن کلزای کانادا در ماه فوریه با کاهش قابل ملاحظه ای به ۲۶۳ هزار تن محدود شد . در حد فاصل میان ماه اگوست تا فوریه فصل ۲۰۱۶/۱۷ جمع کل میزان صادرات بیودیزل کانادا با ۷۲% افزایش به رکورد ۲۰۵ هزار تن رسید .

منبع : Oilworld.biz

نام تجاری سازنده sssss

با عضویت در سایت این امکان برای شما فراهم می شود تا آخرین تغییرات قیمت به شماره همراه شما پیامک شود .