شنبه ۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۶


روغن سویا پیشتاز روند نزولی قیمتها در ماه مارس بود . روند نزولی قیمتهای روغن سویا به دلیل فراوانی سایر محصولات سویای آمریکای جنوبی و مشکلات موجودیها بوجود آمد . میزان صادرات روغن سویای پایه تولید بیودیزل آرژانتین به آمریکا هنوز روبه افزایش است .

از ژانویه تا آوریل ۲۰۱۷ آرژانتین ۰/۳۳ میلیون تن روغن سویا برای تولید بیودیزل به آمریکا صادر کرده (میزان صادرات سال گذشته ۰/۲۰ میلیون تن) ولی تحقیقات که از طرف دولت آمریکا آغاز شد موانعی در راستای صادرات بیودیزل آرژانتین و اندونزی به آمریکا بوجود آورده است .
آمارها بیانگر این است که قیمتهای جذاب باعث افزایش چشمگیر میزان صادرات روغن سویای آرژانتین گردید . آمارهای ثبتی بیانگر این است که از آوریل تا سپتامبر ۲۰۱۷ میزان فروشهای صادراتی روغن سویای آرژانتین با ۰/۴ میلیون تن افزایش نسبت به مدت مشابه سال گذشته به ۳/۳ میلیون تن رسیده است . هندوستان بزرگترین وارد کننده روغن سویای آرژانتین محسوب می شود .

از ماه مارس تا آوریل میزان صادرات روغن سویای آرژانتین به هندوستان فراتر از ۰/۷ میلیون تن بود . این در حالیست که میزان صادرات سال گذشته (مدت مشابه) روغن سویای آرژانتین به هندوستان ۰/۵۲ میلیون تن به ثبت رسیده است .

میزان واردات روغن سویای هندوستان از اکتبر تا مارس با کاهش چشمگیری به ۱/۳ میلیون تن محدود شد اما احتمالا از آوریل تا سپتامبر ۲۰۱۷ میزان واردات هندوستان به ۲/۳ تا ۲/۴ میلیون تن افزایش خواهد یافت و به این ترتیب جمع کل میزان واردات روغن سویای هندوستان در این فصل به حدود ۳/۷ میلیون تن می رسد .

Telegram: @roghanir

نام تجاری سازنده sssss

با عضویت در سایت این امکان برای شما فراهم می شود تا آخرین تغییرات قیمت به شماره همراه شما پیامک شود .