شنبه ۲۱ اسفند ۱۳۹۵
روند قیمت روغن پالم طی روز های اخیر در بازار های جهانی

قیمتهای روغن پالم در طی روزهای اخیر افزایش قابل توجهی پیدا کرده است . در بازار فروش آتی مالزی (در ۳ روز منتهی به ۶ مارس) قیمتهای روغن پالم برای تحویل در کوتاه مدت در حدود ۵۹ تا ۷۹ رینگیت بالا رفت و باعث شد که قیمتهای فروش آتی ماه مارس از مرز ۳۰۰۰ رینگیت فراتر رود ولی امروز اندکی از قیمتها کاسته شد .

افزایش اخیر قیمتهای روغن پالم به این نکته اشاره دارد که روند نزولی قیمتها تا ۱ ماه مارس نادرست بوده زیرا میزان تولید و موجودیها هنوز هم در سطح پایینی قرار دارد . در گزارش هفتگی ۳ مارس ما به این نکته اشاره کردیم که انتظار داریم میزان واردات روغن پالم در حد فاصل میان ماه آوریل تا سپتامبر سال ۲۰۱۷ افزایش چشمگیری پیدا کند .

منبع : Oilworld.biz

نام تجاری سازنده sssss

با عضویت در سایت این امکان برای شما فراهم می شود تا آخرین تغییرات قیمت به شماره همراه شما پیامک شود .