یکشنبه ۲۰ فروردین ۱۳۹۶
روند نزولی قیمت سویا در بازار های جهانی تا ۵ آوریل

گرایش قیمتهای سویا تا این لحظه از ۵ روز ماه آوریل هنوز هم به سمت پایین متمایل است . در ۴ ماه آوریل قیمتهای فروش آتی سویا برای تحویل در ماه می کاهش یافته و به ۹/۳۷ دلار رسید و این باعث شد که افزایش افت قیمت در ۵ روز گذشته به ۳/۵% برسد . افت قیمتها باعث کاهش سودآوری تولید کننده ها گردیده است .

آخرین آمارهای بخش خصوصی منتشر شده در روزهای اخیر حاکی از این است که میزان تولید سویای برزیل در حدود ۱۱۱ تا ۱۱۴ میلیون تن بوده و این نشان می دهد که میزان تولید در ظرف یک ماه در حدود ۳ تا ۴ میلیون تن افزایش پیدا کرده است .

میزان برداشت سویا در کل برزیل تا پایان ماه مارس ۷۴% بود. میانگین برداشت برزیل در مدت مشابه سالهای گذشته ۷۰% و در سال گذشته ۷۶% به ثبت رسیده است . در ماتوگراسو میزان برداشت ۹۹% اعلام شده است . بنا به تخمینهای IMEA میانگین میزان باردهی محصولات برزیل از ۲/۹۹ تن در هکتار به ۳/۳ تن در هکتار افزایش پیدا کرده است . میزان برداشت محصولات در ریوگراند دوسول اخیرا به ۳۵% رسید .

بنا به گزارشات برداشت محصولات در پارانا ۹۱% و میزان باردهی محصولات نیز به ۳/۶ تن در هر هکتار رسید (میزان باردهی سال گذشته ۳/۱۳ تن در هر هکتار بود . برداشت از ۹۶% از کل مساحت زیر کشت در ایالت ماتوگراسو دوسول نیز به پایان رسیده و میزان باردهی در این ایالت ۳/۲۴ تن در هکتار گزارش شده است .

منبع : Oilworld.biz

نام تجاری سازنده sssss

با عضویت در سایت این امکان برای شما فراهم می شود تا آخرین تغییرات قیمت به شماره همراه شما پیامک شود .