سه شنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۶
شکسته شدن رکورد برداشت کلزا توسط کشاورز ورامینی

به گزارش خبرنگار مهر، عباس کشاورز ، ظهر یکشنبه در بازدید از مزارع کلزا شهرستان ورامیندر جمع خبرنگاران گفت: پس از برگزاری مراسم کیل گیری برداشت کلزا در یکی از مزارع زیرکشت این محصول در  ورامین از یک هکتار بیش از هفت تن  و ۲۰۰ کیلوگرم  دانه روغنی کلزا برداشت شد.

وی ادامه داد: با کسر ناخالصی ها، میزان خالص برداشت این محصول در شهرستان ورامیندر هر هکتار حدود ۶ تن و ۵۰۰ کیلوگرم است که بیش از میزان برداشت این دانه روغنی در کشور، که پنج تن و ۵۰۰۰ کیلوگرم در هر هکتار است، می باشد.

کشاورز گفت: با این حساب، امروز رکورد برداشت کلزای کشور در هر هکتار به همت کشاورز ورامینی شکسته شد.

وی اضافه کرد: ورامین، همچنین با به زیر کشت کلزا بردن ۹۵۰ هکتار از زمین های زراعی در سال زراعی جاری رتبه نخست میزان کشت کلزا در استان تهران را نیز به خود اختصاص داده  است.

گفتنی است، « قدمعلی بوربور » از کشاورزان زحمتکش ورامینی توانست رکورد برداشت کلزا در هکتار در کشور را بشکند.

بر اساس این گزارش،  ۱۳۰۰ هکتار از زمین های کشاورزی استان تهران زیر کشت محصول کلزاقرار دارد که این محصول به صورت تضمینی هر کیلوگرم ۲۷ هزار و ۸۳۰۰ ریال از کشاورزان خریداری می شود.

کلزا در تناوب با گندم و جو کشت شده و سبب پایداری کشت این محصولات می شود.

منبع : مهر

Telegram: @roghanir

نام تجاری سازنده sssss

با عضویت در سایت این امکان برای شما فراهم می شود تا آخرین تغییرات قیمت به شماره همراه شما پیامک شود .