دوشنبه ۰۳ اردیبهشت ۱۳۹۷
صنایع روغنکشی آرژانتین در جستجوی جذب دانه سویا

صنایع روغنکشی آرژانتین با تمام قوا در جستجوی موجودی‌های سویا می باشد و پیروی گزارشات موجودی اخیراً روغنکشی های آرژانتین ۱۲۰ هزار تن سویا برای تحویل کوتاه مدت ازبرزیل خریداری نموده اند . افزایش قیمت‌های سویا در برزیل احتمالاً فروش های بیشتر از این را  محدود خواهد کرد در ضمن مالیات‌های بین ایالتها و عدم امکانات لازمه بندری، حمل و نقل دریایی حمل به آرژانتین را با مشکل مواجه نموده است .

با در نظر گرفتن جمع کل واردات سویا از برزیل، آمریکا و اروگوئه که احتمالا به ۰.۷ تا ۰.۹ میلیون تن محدود خواهد بود آرژانتین باید در حد فاصله میان ماه مارس تا فوریه سال زراعی ۲۰۱۸/۱۹ حداقل در حدود ۲.۷ تا ۲.۸ میلیون از پاراگوئه وارد نمایید.

اگر میزان بیشتری سویا از پاراگوئه قابل تهیه باشد جمع کل میزان واردات سویای آرژانتیناحتمالاً از پیش بینی ۳/۶ میلیون تنی ما فراتر خواهد رفت .

صادرات بیشتر از ۱/۳ تا ۳ میلیون تن سویا از طرف پاراگوئه به آرژانتین در سال ۲۰۱۸ دشوار خواهد بود این باعث خواهد شد که میزان صادرات سویا پاراگوئه به کشورهای دیگر به ۵/۲ میلیون تن کاهش پیدا کنند و این درحالیست که میزان صادرات سویای پاراگوئه به کشورهای دیگر در ۵ سال اخیر ۵/۴ تا ۵/۱ میلیون تن به ثبت رسیده است .

از این گذشته رقابت شدیدی در راستای خرید داخلی از طرف صنایع روغنکشی داخلی پاراگوئهوجود خواهد داشت به احتمال زیاد ۹/۴ میلیون تن از محصولات سویای پاراگوئه توسط خریدار های داخلی جذب خواهد شد .

برداشت آفتابگردان رو به اتمام است و فقط ۶ درصد از مساحت زیر کشت برداشت نشده است . میزان برداشت شده آفتابگردان پیرو گزارشات به ۳/۳ میلیون تن افزایش پیدا کرده ( در قیاس با ۳/۱۵ میلیون تن برداشت در سال گذشته) میانگین باردهی محصول در هر هکتار نیز با اندکی افزایش نسبت به سال گذشته ۱/۲ هزار تن هزار تن اعلام شده است .

Telegram: @roghanir

نام تجاری سازنده sssss

با عضویت در سایت این امکان برای شما فراهم می شود تا آخرین تغییرات قیمت به شماره همراه شما پیامک شود .