سه شنبه ۲۰ تیر ۱۳۹۶
قیمت روغن و کنجاله سویا در گرو نوسانات قیمت دانه

قیمتهای کنجاله سویا به شدت پیرو روند عملکرد سویا دنبال می کند ولی به احتمال زیاد افت قیمتها از مدتی قبل آغاز شده است . این احتمال وجود دارد که از ماه اکتبر تا دسامبر و از ژانویه تا ژوئن ۲۰۱۸ قیمتهای کنجاله سویا نسبت به روغن سویا اندکی افزایش پیدا کند و این بستگی به رویدادهای قیمت خوراک دام دیگر دارد (کنجاله سویا باید در سال زراعی ۲۰۱۷/۱۸ سهم بازار خود را باز پس بگیرد) ولی با روند افزایش تولید سویا که ۹/۵۵ میلیون (افزایش) خواهد داشت . از اکتبر تا سپتامبر سال زراعی ۲۰۱۷/۱۸ احتمال افزایش قیمت کنجاله سویا اتفاق نخواهد افتاد و بخصوص با در نظر گرفتن اینکه میزان جهانی روغنکشی های سویا افزایش قابل ملاحظه ای خواهد داشت .

میزان موجودیهای جهانی به احتمال زیاد فراوان خواهد بود مگر اینکه مشکلات آب و هوایی بازهم رخ دهد . دورنمای میزان موجودی های جهانی سویا به فراوانی اشاره دارد و لیکن میزان موجودیهای آفتابگردان و کلزا احتمالا کاهش خواهد داشت . ما پیش بینی می کنیم که میزان تولید ۱۰ گونه اصلی روغنها در سال زراعی ۲۰۱۷/۱۸ نسبت به سال قبل با ۲/۱۱ میلیون تن کاهش به ۵۷۷/۸۸ میلیون تن برسد ولی با این اندازه تولید جهانی هنوز هم تا حدودی پایین تر از ۵۵۷ میلیون تن مصرف جهانی خواهد بود و این یعنی ۸/۱۷ میلیون تن بیشتر از تولید سال زراعی ۲۰۱۷/۱۸ .

بنا به این برآوردها میزان موجودیهای ذخیره سازی شده جهانی فراوان و به رکورد جدید ۱۱۴/۳ میلیون تن خواهد رسید (در پایان فصل ۲۰۱۷/۱۸) ولی باید به این نکته داشته باشیم که میزان موجودیهای پایانی ذخایر به نسبت میزان مصرف در حدود ۲۰/۵% کمتر خواهد بود و این در رابطه با کلیه دانه های روغنی صادق خواهد بود (در قیاس با ۱/۲۱۱% موجودی ذخایر پایانی سال زراعی ۲۰۱۶/۱۷۷ ).

Telegram: @roghanir

نام تجاری سازنده sssss

با عضویت در سایت این امکان برای شما فراهم می شود تا آخرین تغییرات قیمت به شماره همراه شما پیامک شود .