سه شنبه ۱۷ مرداد ۱۳۹۶

آگهی مناقصه شرکت بازرگانی دولتی ایران در خصوص  ۱۲۰ هزار تن دانه کلزا و ۱۰ هزار تن دانه آفتابگردان

مدیران محترم عامل کارخانجات روغنکشی ایران

 به پیوست دو برگ آگهی مناقصه عمومی شرکت بازرگانی دولتی ایران در خصوص روغنکشی از ۱۲۰ هزار تن دانه کلزا و ۱۰ هزار تن دانه آفتابگردان جهت اقدامات مقتضی به حضور تقدیم می گردد.

 

 

 

 

Telegram: @roghanir

نام تجاری سازنده sssss

با عضویت در سایت این امکان برای شما فراهم می شود تا آخرین تغییرات قیمت به شماره همراه شما پیامک شود .