یکشنبه ۲۶ دی ۱۳۹۵
میزان صادرات جهانی روغن آفتابگردان فراتر از حد انتظارات

میزان صادرات جهانی روغن آفتابگردان در حد فاصل میان ماه اکتبر تا دسامبر سال ۲۰۱۶ فراتر از حدی رفت که پیش بینی شده بود . این تا حدودی باعث جبران کمبود سویا ، کلزا و روغن پالم گردید و همچینی عامل بازدارنده ای بود برای عدم افزایش بیش از حد روغنهای نباتی در سطح جهانی در طی ماههای اخیر . به نظر ما میزان صادرات جهانی روغن آفتابگردان در طی این فصل نیز افزایش چشمگیری نسبت به سال گذشته خواهد داشت زیرا میزان موجودیهای آفتابگردان اوکراین و روسیه بسیار فراوان است .

میزان صادرات جهانی روغن آفتابگردان در حد فاصل میان ماه ژانویه تا سپتامبر سال۲۰۱۷ به نظر ما ۶/۸ میلیون تن خواهد بود و به این ترتیب جمع کل میزان صادرات روغن آفتابگردان برای یک فصل کامل به ۹/۵ میلیون تن خواهد رسید این ۱۲% و یا به عبارت دیگر ۱ میلیون تن بیشتر از میزان صادرات سالیانه محسوب می شود .

قیمتهای روغن آفتابگردان هنوز هم نسبت به روغنهای سویا ، کلزا و حتی پالم ارزانتر می باشد و به نظر ما این جذابیت قیمت در ماههای آینده نیز تداوم خواهد داشت .

اوکراین در حد فاصل میان ماه اکتبر تا دسامبر سال ۲۰۱۶ میزان صادرات روغن آفتابگردان خود را در حدود ۰/۲ میلیون تن افزایش داد . بیشتر این حجم از صادرات اوکراین به کشورهای ایران ، هندوستان ، چین و آفریقای شمالی رفت .

در همین برهه زمانی میزان صادرات روغن آفتابگردان اوکراین به اتحادیه اروپا و ترکیه بسیار ناچیز بود . لازم به ذکر است که روند میزان صادرات روغن آفتابگردان اوکراین به عراق در ۳ ماه پایانی سال ۲۰۱۶ افزایش قابل ملاحظه ای داشته است .

این افزایش صادرات ممکن است به گشایش کارخانجات جدید عراق که در اوایل سال ۲۰۱۲ افتتاح شد داشته باشد . میزان صادرات روغن آفتابگردان روسیه در ماه نوامبر پیرو روال فصلی همیشگی با افزایش به ۱۸۴ هزار تن رسید و به این ترتیب جمع کل میزان صادرات روغن آفتابگردان روسیه در حد فاصل میان ماه اکتبر تا نوامبر سال ۲۰۱۶ به رکورد ۳۲۷ هزار تن رسید بیشتر این صادرات به کشورهای ایران ، مصر ، چین و ترکیه ارسال شد .

منبع : Oilworld.biz

نام تجاری سازنده sssss

با عضویت در سایت این امکان برای شما فراهم می شود تا آخرین تغییرات قیمت به شماره همراه شما پیامک شود .