سه شنبه ۳۰ آبان ۱۳۹۶
نوسانات قیمت روغن سویا و پالم در بازارهای جهانی

در هفته منتهی به ۹ نوامبر قیمتهای فروش آتی روغن سویا در بازار بورس شیکاگو در خانوادهسویای آمریکا پیشتاز بود و به این ترتیب سهم روغن از جمع کل ارزش محصول به ۳۶% رسید . از جمله دلایل اصلی افزایش قیمت این بود که انتظار می رفت در این هفته تصمیم گیری ها در راستای مالیات وارداتی بیودیزل از آرژانتین و اندونزی به آمریکا نهایی گردد .

قیمتهای فروش آتی روغن پالم در ۱۰ نوامبر در طی روزهای اخیر در بازار بورس مالزی کاهش یافت و قراردادهای ماه دسامبر به قیمت ۲۷۷۹ رینگیت یعنی ۳۸ رینگیت پایین تر از قیمتهای ۱ نوامبر بسته شد .

قیمتهای روغن پالم در بازار نقدی نیز تنزل پیدا کرد و ما انتظار داریم که قیمتها در نزدیک مدت اندکی کاهش پیدا کند البته این در صورتی خواهد بود که هندوستان مالیات وارداتی برروغنهای نباتی را افزایش دهد .

باید به این نکته اشاره کنیم که کاهش میزان تولید فصلی روغن پالم احتمالا از تنزل بیشتر قیمت این روغن جلوگیری خواهد کرد . قیمتهای کنجاله سویا در طی ماههای آینده با نوسان همراه خواهد بود .

باید به این نکته اشاره کنیم که در صورت تخریب بیشتر دورنمای تولید محصولات آمریکای جنوبی به نظر ما قیمت های کنجاله سویا در سطح پایینی باقی و ضعیف ترین عضو خانوادهسویا باقی خواهد ماند و در صورتی که روغن سویا در سال زراعی ۲۰۱۷/۱۸ باید سهم بیشتری از ارزش روغنکشی را فاینانس نماید.

میزان موجودیهای ذخیره روغن پالم در حال افزایش است و ما انتظار داریم که در پایان دسامبر سال ۲۰۱۷ میزان موجودیهای ذخیره سازی شده روغن پالم مالزی به ۲/۳ میلیون تن برسد .

این در حالیست که میزان موجودیهای ذخیره روغن پالم مالزی در سال قبل ۱/۶۷ میلیون تن بود (میزان موجودیهای ذخیره ۲ سال قبل مالزی ۲/۶۳ میلیون تن بود) . میزان نسبت ذخیره به مصرف روغن پالم مالزی احتمالا به ۱۱/۸% افزایش خواهد یافت و در ماه اکتبر میزان تولید روغن پالم به ۲/۰۱ میلیون تن افزایش یافت و پیرو روال فصلی از ماه نوامبر تا فوریه میزان تولید کاهش خواهد یافت .

میزان باردهی روغن پالم در حال افزایش است ولی کمتر از میزان باردهی سالهای ۲۰۱۴ و ۲۰۱۵ میباشد .

ما تخمین می زنیم که میزان تولید روغن پالم مالزی در سال ۲۰۱۷ در حدود ۱۹/۵ میلیون تن باشد و این در حالیست که میزان تولید سال گذشته مالزی ۱۷/۳ میلیون تن بود . افزایش نزدیک به ۴ میلیون تنی صادرات روغن پالم اندونزی تا این تاریخ باعث کاهش میزان صادرات و افزایش میزان موجودیهای ذخیره سازی شده روغن پالم مالزی گردیده است .

Oilworld.biz


Telegram: @roghanir

نام تجاری سازنده sssss

با عضویت در سایت این امکان برای شما فراهم می شود تا آخرین تغییرات قیمت به شماره همراه شما پیامک شود .