پنجشنبه ۰۲ آذر ۱۳۹۶
وضعیت قیمت و مصرف روغن سویا در آمریکا

دیروز قیمتهای روغن سویا در خلیج آمریکا در حدود ۱۶ تا ۱۷ دلار افزایش پیدا کرد . قیمتهای فروش آتی روغن سویا در بازار بورس شیکاگو در ۳ قرارداد اول با ۶۸ تا ۷۴ واحد افزایش بسته شد و به این ترتیب بخش زیادی از تنزل قیمتهای به ثبت رسیده در هفته منتهی به ۱۴ نوامبر معکوس گردید .

دیروز قیمتهای روغن سویای آرژانتین ۱۵ دلار بالا رفت و به این ترتیب تفاوت قیمت روغن سویای آرژانتین در مقابل روغن پالم خام اندونزی (فوب) با افزایش به ۱۱۱ دلار افزایش یافت و این در حالیست که میانگین قیمتهای ماه اکتبر ۸۸ دلار بود .

قیمتهای کلزا در Winnipeg در قراردادهای ماه ژانویه به ۵۱۹/۲۰ دلار کانادا و در قراردادهای ماه مارس به ۵۲۶/۵۰ دلار کانادا افزایش پیدا کرد .

از ظواهر به ثبت رسیده چنین پیداست که میزان مصرف روغن سویای آمریکا در ماه اکتبر به ۰/۸۷ میلیون تن رسیده و این یک رکورد برای این ماه بشمار می آید و دلیل اصلی این افزایش میزان بالای تقاضا برای بیودیزل می باشد .

این باعث شد که میزان موجودیهای ذخیره روغن سویای آمریکا به ۰/۷۵ میلیون تن کاهش یافت و این در حالیست که میزان روغنکشی ها بسیار بالا بود و تقریبا به رکورد تولید ۴/۸ میلیون تن سال قبل رسید .

بنا به آمارهای NOPA اعضاء در ماه گذشته ۶۴/۲ میلیون بوشل سویا را روغنکشی و به روغن وکنجاله تبدیل نمودند (در قیاس با ۳۶/۲ میلیون بوشل در ماه سپتامبر و ۱۶/۴ میلیون بوشل در اکتبر سال ۲۰۱۶) به نظر ما قیمت های کنجاله سویای آمریکا تحت فشار قرار خواهد گرفت .


Telegram: @roghanir

نام تجاری سازنده sssss

با عضویت در سایت این امکان برای شما فراهم می شود تا آخرین تغییرات قیمت به شماره همراه شما پیامک شود .