سه شنبه ۱۴ شهریور ۱۳۹۶
وضعیت مبهم روند کاشت سویای آمریکا

وضعیت سویای آمریکا فراز و نشیب های زیادی دارد برای همین نمی توان میزان باردهی آن را تعیین کرد . در هفته منتهی به ۲۷ اگوست وضعیت کیفیت سویای آمریکا ۱% بهبود پیدا کرد و به ۶۱% خوب تا عالی رسید (در قیاس با ۷۳% سال گذشته) . وضعیت کیفیت خوب محصولات در آیواا ۲% بهبود یافت (در قیاس با ۷۳% سال گذشته) همچنین ۴% بهبود درداکوتای شمالی و ۷% در داکوتای جنوبی کیفیت محصولات بهبود داشته است .

Telegram: @roghanir

نام تجاری سازنده sssss

با عضویت در سایت این امکان برای شما فراهم می شود تا آخرین تغییرات قیمت به شماره همراه شما پیامک شود .