شنبه ۰۶ خرداد ۱۳۹۶
وضعیت موجودی های روغن های نباتی در جهان

بازار روغن نباتی با دشواری تلاش می کند که میزان موجودیهای ذخیره سازی شده را به حد نرمال باز گرداند . برای تامین میزان تقاضای این فصل ، میزان تولید روغن پالم و روغنهای دیگر باید افزایش قابل ملاحظه ای پیدا کند . جبران کمبودهای موجودیهای ذخیره سازی شده هنوز امکان پذیر نشده است .

میزان موجودیهای ذخایر صادراتی روغن نباتی بهبود پیدا کرده است . بیشتر این بهبود به افزایش میزان موجودیهای صادراتی روغن پالم مربوط است . چالش کلیدی برای بازار روغن نباتی در سال ۲۰۱۶/۱۷۷ این است که میزان تولید به حدی افزایش پیدا کند که موجودی کم  انبارها به حالت عادی باز گردد .

در اکتبر سال ۲۰۱۶ میزان موجودی ذخایر جهانی ۸ گونه اصلی روغنها در حدود ۵/۷ میلیون تن کمتر از سال قبل از آن بود . این کاهش بازتابی از تاثیرات مخرب پدیده خشکسالی ال نینو در تولید روغن پالم و روغنهای لوریک و کاهش شدید ذخیره های رزرو دولت چین بود .

بی شک میزان باردهی روغن پالم شروع افزایش نموده (در ماههای اخیر) و به این ترتیب  صحنه برای عادی شدن میزان تولید و موجودیهای صادراتی آماده می شود . انتظار می رود که پالم ها نسبت به بهبود وضعیت آب و هوا عکس العمل مثبت نشان دهند ولی با وجود کمبود نیرو کارگر برای برداشت محصولات معلوم نیست که میزان برداشت به حدی از ظرفیت تولید برسد .

ما انتظار داریم که در سال ۲۰۱۶/۱۷ میزان رشد مصرف در حدود ۴ میلیون تن کاهش پیدا کند و به این ترتیب جمع کل میزان مصرف روغنهای نباتی به حدود ۱۷۷/۶۶ میلیون تن برسد . انتظار می رود بیودیزل در سال ۲۰۱۷ به ۱۱ میلیون تن تنزل پیدا کند . باقیمانده رشد مصرف به  دلیل رشد جمعیت و افزایش میزان مصرف سرانه هر فرد خواهد بود.

Telegram: @roghanir

 

کلمات کلیدی: روغن نباتی ، موجودی های جهانی ، روغن سویا ، روغن پالم ، روغن آفتابگردان ، کنجاله

نام تجاری سازنده sssss

با عضویت در سایت این امکان برای شما فراهم می شود تا آخرین تغییرات قیمت به شماره همراه شما پیامک شود .