شنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۶
وضعیت میزان صادرات کلزا در بازارهای جهانی

میزان صادرات جهانی کلزا به نحوی تنظیم شد که از جولای تا ژوئن فصل زراعی ۲۰۱۶/۱۷ میزان صادرات جهانی به ۱۶/۶ میلیون تن برسد . این ۱/۶۶ میلیون تن بیشتر از میزان صادرات فصل گذشته می باشد . انتظار می رود که میزان صادرات از کانادا ۱۰/۸ میلیون تن ((۰/۵ میلیون تن افزایش) و از استرالیا ۳/۵ میلیون تن (۱/۵۵ میلیون تن افزایش) باشد و این افزایشهای صادراتی باعث جبران کاهش صادرات اوکراین و آمریکا خواهد شد .

تجزیه و تحلیل های کارشناسان ما حاکی از این است که جمع کل صادرات رکورد شکن ۴/۶ میلیون تنی ۷ کشور صادر کننده از جولای تا آوریل فصل زراعی ۲۰۱۶/۱۷ به اروپا خواهد بود و به این ترتیب میزان واردات کلزای اتحادیه اروپا از ژانویه تا ژوئن سال ۲۰۱۷۷ بسیار بیشتر از حد پیش بینی شده خواهد بود . بنابراین میزان روغنکشی های کلزای اتحادیه اروپا بیشتر از  حدی خواهد بود که انتظار می رفت .

میزان موجودیهای ذخیره سازی شده پایانی کلزای اتحادیه اروپا در پایان فصل نیز احتمالا  بیشتر از حدی خواهد بود که انتظار می رفت .


Telegram: @roghanir

نام تجاری سازنده sssss

با عضویت در سایت این امکان برای شما فراهم می شود تا آخرین تغییرات قیمت به شماره همراه شما پیامک شود .