یکشنبه ۱۱ شهریور ۱۳۹۷

به گزارش روابط عمومی شرکت بازرگانی دولتی ایران ؛  بابت خرید تضمینی 329 هزارو 836 تن کلزا بالغ بر 9 هزارو 84 میلیارد ریال پول به حساب کشاورزان واریز شده است.

براساس این گزارش؛ مبلغ پرداختی به حساب کشاورزان  مجموع مطالبات کلزاکاران کشور است که توسط دولت پرداخت شده است.

این گزارش می افزاید: مقدار خرید کلزا در سال جاری در مقاسیه با پایان فصل خرید در سال گذشته 148 هزارو 790 تن افزایش یافته است که نشان دهنده ترغیب کشاورزان به کشت این محصول است.

با عضویت در سایت این امکان برای شما فراهم می شود تا آخرین تغییرات قیمت به شماره همراه شما پیامک شود .