پنجشنبه ۳۰ شهریور ۱۳۹۶
کاهش تولید دانه های روغنی و مساحت زیر کشت در آرژانتین و استرالیا

در اوایل این هفته در مرکز آرژانتین بازهم در حدود ۷۰ تا ۱۱۰ میلی متر باران بارید . بوئنس آیرس بیشترین خسارت را از این بارانها متحمل شد .

بنا به آخرین آمارها بیش از ۱۰میلیون هکتار از زمین های زراعی و پرورش احشام در آرژانتینزیر آب فرو رفته است . فدراسیون دانه های روغنی استرالیا میزان تولید محصولات کلزایاسترالیا را به ۲/۸۶ میلیون تن کاهش داد . این احتمالا بانی افزایش قیمت ۲/۵۰ یورویی قیمت کلزا در ۱۲ سپتامبر خواهد بود .

Telegram: @roghanir

نام تجاری سازنده sssss

با عضویت در سایت این امکان برای شما فراهم می شود تا آخرین تغییرات قیمت به شماره همراه شما پیامک شود .