شنبه ۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۶


میزان صادرات روغن آفتابگردان اوکراین در ماه آوریل پیرو روال فصلی همیشگی کاهش داشت .با در نظر گرفتن ۵۷۵ هزار تن صادرات بسیار بیشتر از حدی بود که انتظار می رفت . از آمارهای گمرکی به ثبت رسیده پیداست که میزان صادرات سویای اوکراین در ماه گذشته نسبت به سال گذشته کاهش قابل ملاحظه ای داشته است.

روند متداوم صادرات سویای اوکراین تا ماه مارس سال ۲۰۱۷ باعث کاهش شدید میزان موجودیهای ذخیره سویای اوکراین شد . به نظر ما میزان صادرات سویای اوکراین در ماههای آینده کمتر از سال گذشته خواهد بود . میزان صادرات کلزای اوکراین در ماه آوریل به ۴۹ هزار تن افزایش پیدا کرد و دلیل احتمالی این افزایش ، نیازهای وارداتی بالای اتحادیه اروپا می باشد .

Telegram: @roghanir

نام تجاری سازنده sssss

با عضویت در سایت این امکان برای شما فراهم می شود تا آخرین تغییرات قیمت به شماره همراه شما پیامک شود .