سه شنبه ۲۰ تیر ۱۳۹۶
کاهش قیمتهای سویا در پی افزایش بسیار زیاد تولید در بازر های جهانی

قیمتهای فوب صادراتی پالم اولئین ۱۴% و قیمتهای سویا ۸% کاهش خواهد داشت . این کاهش قیمتها به دلیل دورنمای افزایش بسیار زیاد تولید از جولای تا دسامبر ۲۰۱۷۷ و همچنین از ژانویه تا ژوئن ۲۰۱۸ رخ خواهد داد . نسبت قیمتهای روغن نارگیل در قیاس با روغنهای پالم کرنل باید به زودی بسیار کمتر شود .

پیرو پیش بینی های کارشناسی شده ما قیمتهای روغن کلزا ۷% تنزل خواهد داشت و این در حالیست که ما شاهد افت ۲% قیمت روغن آفتاگردان خواهیم بود .

پیش بینی های کارشناسی شده ما بر این پایه و اساس بنا شده که تولید جهانی ۱۷ گونه اصلی روغنها و چربیها برای دومین سال پی در پی افزایش تولید پیدا کرده و میزان موجودیهای جهانی ۱۷ گونه روغنها و چربیها به دلیل افزایش بسیار بالای تولید مازاد معادل ۱/۹۹ میلیون تن موجودی در پی خواهد داشت .

بیشترین میزان افزایش تولید به روغن پالم اختصاص خواهد داشت .

از تاریخ ۲۲ ژوئن سال ۲۰۱۷ روغن پالم اولئین فوب مالزی به قیمت ۶۰۰ دلار برای ارسال از  اکتبر تا دسامبر خرید و فروش شد . ما این احتمال را می دهیم که قیمت های فروش آتیروغن پالم برای ارسال از اکتبر تا دسامبر ۲۰۱۷ در حدود ۲۰ تا ۴۰۰ دلار دیگر هم افت قیمت  پیدا کند ولی این کاهش قیمت موقتی خواهد بود و خریداران عمده باید با دقت اخبار دنیای روغن را بصورت روزانه مطالعه کنند تا در صورت پایین آمدن قیمتها از این فرصت به نفع خود بهره برداری نمایند .

Telegram: @roghanir

نام تجاری سازنده sssss

با عضویت در سایت این امکان برای شما فراهم می شود تا آخرین تغییرات قیمت به شماره همراه شما پیامک شود .