یکشنبه ۲۶ دی ۱۳۹۵
کاهش قیمتهای کلزا در هفته منتهی به ۶ ژانویه در هندوستان

قیمتهای کلزا در ۴ هفته منتهی به ۶ ژانویه در رجستان هند ۸% کاهش پیدا کرد . بنا به آمارهای رسمی میزان کاشت کلزا در هندوستان تا پایان ۶ ژانویه با ۱۱% افزایش نسبت به سال گذشته به ۷ میلیون هکتار رسید . در صورتی که میزان باردهی محصولات کلزای هندوستان افزایش پیدا کند میزان تولید کلزا احتمالا به ۶/۶ میلیون تن خواهد رسید این بالاترین میزان تولید کلزای هندوستان در ۳ سال گذشته بشمار می آید . تحت این شرایط میزان روغنکشی کلزا برای تولید روغن و کنجاله به ۱ میلیون تن خواهد رسید (در حد فاصل میان ماه فوریه تا ماه ژوئن فصل ۲۰۱۷/۱۸) .

افزایش تولید ۰/۴ میلیون تنی روغن کلزا در هندوستان باعث کاهش واردات روغنهای نباتی خواهد شد . در صورتی که پیش بینی های افزایش تولید و روغکشی های هندوستان به حقیقت تبدیل شود میزان صادرات موجودیهای ذخیره کنجاله کلزای هندوستان از ماه مارس و یا ماه آوریل به بعد افزایش چشمگیری پیدا خواهد کرد .

در ماه دسامبر میزان صادرات کنجاله کلزای هندوستان فقط به رقم ناچیز ۲ هزار تن رسید و به این ترتیب جمع کل میزان صادرات هندوستان در حد فاصل میان ماه ژانویه تا ماه دسامبر سال ۲۰۱۶ فقط ۱۹۵ هزار تن بود که در طی سالهای گذشته پایین ترین حجم صادراتی کنجاله کلزای هندوستان محسوب می شود . این فقط ۲۹% میزان صادرات به ثبت رسیده سال گذشته است .

منبع : Oilworld.biz

نام تجاری سازنده sssss

با عضویت در سایت این امکان برای شما فراهم می شود تا آخرین تغییرات قیمت به شماره همراه شما پیامک شود .