یکشنبه ۰۵ شهریور ۱۳۹۶
کاهش میزان تولید دانه های روغنی در هندوستان

میزان تولید داخلی دانه های روغنی هندوستان در سال زراعی ۲۰۱۷/۱۸ احتمالا ۲ میلیون تن کاهش خواهد داشت . در سال زراعی گذشته میزان تولید ۱۰ گونه دانه های روغنی هندوستان۳۵/۷ میلیون تن بود . اکنون ما تخمین می زنیم که میزان تولید ۱۰ گونه دانه های روغنیهندوستان در این سال زراعی به ۳۳/۶ میلیون تن کاهش یابد .

بنا به گزارشات دولت هندوستان میزان کاشت سویای هندوستان تا ۱۷ اگوست ۹% پایین تر از سال گذشته بود . میزان کاشت بادامهای زمینی و دانه های کنجد هندوستان نیز جمعا ۱۲% پایین تر اعلام شده است .

Telegram: @roghanir

نام تجاری سازنده sssss

با عضویت در سایت این امکان برای شما فراهم می شود تا آخرین تغییرات قیمت به شماره همراه شما پیامک شود .