شنبه ۲۹ مهر ۱۳۹۶
کاهش میزان تولید روغن آفتابگردان در سال زراعی ۲۰۱۷|۱۸


به نظر ما میزان تولید روغن آفتابگردان  کشور های CISدر سال زراعی ۲۰۱۷/۱۸ به ۱۰/۶ میلیون تن کاهش خواهد یافت و این در حالیست که میزان تولید روغن آفتابگردان این کشورها در سال زراعی ۲۰۱۶/۱۷ در حدود ۱۱/۴ میلیون تن بود .

دورنمای جهانی میزان تولید روغن آفتابگردان تضعیف شده و در حال حاضر انتظار می رود که در سال زراعی ۲۰۱۷/۱۸ میزان تولید روغن آفتابگردان با تنزل ۰/۶ میلیون تنی به ۱۸/۲ میلیون تن برسد که این ۰/۲ میلیون تن پایین تر از پیش بینی ماه سپتامبر می باشد (پس از افزایش ۲/۹ میلیون تنی فصل گذشته) .

از تولید ذکر شده ۵/۷ میلیون تن به اوکراین (۶/۴) و ۴/۵ میلیون تن به روسیه صادر شد(۴/۶) . به عقیده ما اکثر کاهش درتولید و افزایش قیمت مربوطه در نیمه دوم سال زراعی ۲۰۱۷/۱۸ رخ خواهد داد .

در آینده نزدیک (فوب دریای سیاه) قیمت روغن آفتابگردان ممکن است فقط با اندکی کاهش نسبت به روغن سویای آرژانتین معامله شود و احتمالا به این دلیل که میزان موجودی ذخیره های روغن آفتابگران بسیار زیاد و میزان روغنکشی های روغن آفتابگردان کشورهای CIS به دلیل فصلی افزایش خواهد داشت .

باید به این نکته اشاره کنیم که وضعیت کنونی پایدار نخواهد ماند و این فرصت مناسبی برای خریداران میباشد . چشم انداز کاهش تولید روغن آفتابگردان باعث کاهش میزان موجودیهای ذخیره سازی شده جهانی در سال زراعی ۲۰۱۷/۱۸ خواهد شد و حتی اگر فرض کنیم که میزان مصرف داخلی روسیه و اوکراین در طی ماههای آینده ثابت خواهد ماند .

در آنالیزهای امروز ما تخمین زده ایم در حد فاصل میان ماه اکتبر تا سپتامبر سال زراعی ۲۰۱۷/۱۸ میزان صادرات جهانی روغن آفتابگردان به ۹/۹ میلیون تن کاهش یابد و این پایین تر از پیش بینی های ماه سپتامبر است .

اکنون ما تخمین زده ایم که اوکراین تامین کننده ۵/۲ میلیون تن از روغن آفتابگردان در بازار جهانی باشد (در فصل ۲۰۱۷/۱۸) این رقم ۰/۷ میلیون کمتر از سال گذشته است . به نظر ما روسیه نیز با ۰/۱ میلیون تن کاهش صادر کننده ۲ میلیون تن روغن آفتابگردان در جهان خواهد بود .

مصرف کننده ها به زودی به این سناریو پی میبرند که احتمالا میزان مصرف جهانی روغن آفتابگردان در حد فاصل میان اکتبر تا سپتامبر سال زراعی ۲۰۱۷/۱۸ راکد خواهد ماند و این در حالیست که میزان صادرات در فصل ۲۰۱۶/۱۷ در حدود ۲/۵ میلیون تن افزایش یافته بود.

Telegram: @roghanir

نام تجاری سازنده sssss

با عضویت در سایت این امکان برای شما فراهم می شود تا آخرین تغییرات قیمت به شماره همراه شما پیامک شود .