سه شنبه ۰۳ مرداد ۱۳۹۶
کاهش میزان تولید کلزای کانادا در اثر خشکسالی

خشکسالی در مناطق کانادا دورنمای میزان تولید کلزای کانادا را به شدت کاهش داده است .ما در بازبینی آمارهای قبلی میزان تولید کلزا را تغییر محسوسی داده ایم . به نظر ما میزان تولید کانادا به شدت کاهش خواهد یافت . به نظر کارشناسی شده ما میزان تولید جهانی و موجودیهای کلزای کانادا در سال زراعی ۲۰۱۷/۱۸ به پایین ترین حد خود در ۶۶ سال گذشته  افت پیدا خواهد کرد .

این باعث حمایت قیمتها (پایین نیامدن قیمتها) در کانادا ، اتحادیه اروپا و همچنین در بازار  جهانی خواهد شد .

Telegram: @roghanir

نام تجاری سازنده sssss

با عضویت در سایت این امکان برای شما فراهم می شود تا آخرین تغییرات قیمت به شماره همراه شما پیامک شود .