شنبه ۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۶

کاهش میزان تقاضای جهانی برای کنجاله سویا باعث کاهش میزان تولید کنجاله سویا از آوریل تا سپتامبر ۲۰۱۷ گردیده است . به نظر ما وضعیت کاهش میزان تولید و تقاضای کنجاله سویا در میان مدت وجود خواهد داشت و انتظار داریم که روغن سویا سهم بیشتری از ارزش روغنکشی را به خود اختصاص دهد .

کاهش میزان مصرف کنجاله سویا باعث ایجاد مشکل بزرگی در روغنکشی های سویا در سطح جهانی شده است و میزان تولید جهانی به همین دلیل کاهش پیدا کرده و قیمتهای روغن سویا نیز به همین دلیل تحت حمایت قرار گرفته و به حد کافی پایین نمی رود .

میزان بسیار فراوان موجودیهای سویا که از هم اکنون در حال شکل گیری در آمریکای جنوبی می باشد و میزان فراوان موجودیهای سویا در آمریکا و کشورهای دیگر مشکل ساز گردیده است .

باید به این نکته مهم توجه داشته باشیم که در حد فاصل میان اکتبر تا مارس ۲۰۱۶/۱۷ سهم کنجاله سویا در بخش صنایع خوراک دام و طیور در بسیاری از کشورها کاهش پیدا کرد و دلیل این کاهش عدم رقابت پذیری قیمتهای کنجاله سویا در مقابل قیمتهای کنجاله های روغنی و خوراک های دیگر دام و طیور بود .

اکنون کنجاله سویا در حال بازیابی مکان خود در بازار دنیای پروتئین می باشد و البته روند این بازیابی مکان هنوز بسیار کند است . در طی ۳۰ روز گذشته نسبت قیمت کنجاله سویا به ذرت در بازار بورس شیکاگو همچنان کاهش داشته ولی با این حال این نسبت بسیار بالاتر از اندازه سال گذشته بوده است .

ما در تجدید نظر آمارهای گذشته خود اکنون میزان تقاضای کلیه کشورها برای کنجاله سویا را کاهش داده ایم البته به غیر از چین که خریدهای اکتبر تا سپتامبر ۲۰۱۷ این کشور به ۱۵۷/۶ میلیون رسید . این ۰/۳ میلیون تن کمتر از ماه گذشته و فقط ۳/۴ میلیون تن بالاتر نسبت به سال گذشته می باشد. این باعث شد که ما در تجدید نظر آمارهای خود میزان روغنکشی های سویا و تولید کنجاله سویا در بسیاری از کشورها را کاهش دهیم .

ما تخمین می زنیم که میزان رشد جهانی تولید کنجاله سویا در این فصل ۹/۴ میلیون تن باشد و این ۹/۶ میلیون تن کمتر از میزان تخمین زده شده در ماه مارس می باشد . این قیمتهای سویا و کنجاله سویا را تهدید می کند ولی برای قیمتهای روغن سویا افزایش احتمالی را در بر دارد . کاهش میزان تقاضای جهانی برای کنجاله سویا باعث افزایش میزان موجودیهای سویا در تمام دنیا شده است .

Telegram: @roghanir

نام تجاری سازنده sssss

با عضویت در سایت این امکان برای شما فراهم می شود تا آخرین تغییرات قیمت به شماره همراه شما پیامک شود .