چهارشنبه ۱۱ مرداد ۱۳۹۶
کاهش میزان ذخیره موجودیهای کلزای کانادا در مقایسه با سال قبل

میزان موجودیهای ذخیره کلزای کانادا در سال زراعی ۲۰۱۷/۱۸ احتمالا ۱/۶ تا ۱/۸ میلیون تن کمتر از سال گذشته رقم خواهد خورد . وضعیت آب و هوای نامناسب در منطقه ساسکاچواندر ۲ هفته ماقبل ۲۰ جولای وضعیت محصولات را خراب تر کرده و رتبه کیفیت محصولات کلزادر حال حاضر ۵۷۷% فوب گزارش شده و در حالیکه این نسبت در مدت مشابه سال گذشته ۹۲% خوب و عالی به ثبت رسیده است .

در ۲۴  جولای گزارش شده که بیش از ۵۰% از مناطق کلزا خیز کانادا نیاز شدید و فوری به  باران دارد تا کسری رطوبت خاک جبران شود .

میزان روغنکشی های کلزای کانادا در حدی بوده که انتظار می رفت (۰/۷۳ میلیون تن در ماه  ژوئن) .

Telegram: @roghanir

نام تجاری سازنده sssss

با عضویت در سایت این امکان برای شما فراهم می شود تا آخرین تغییرات قیمت به شماره همراه شما پیامک شود .