جمعه ۱۳ بهمن ۱۳۹۶
کاهش میزان روغنکشی آفتابگردان در کشورهای پیشرو در تولید و صادرات

 

میزان روغنکشی های آفتابگردان ۲ کشور پیشرو تولید و صادر کننده روغن و کنجاله آفتابگردانیعنی روسیه و اوکراین در حد فاصل میان ژانویه تا اگوست سال ۲۰۱۸ احتمالا در حدود ۲/۱ میلیون تن تنزل پیدا میکند (در قیاس با ۳/۴ میلیون تن سال قبل) . باید به این نکته اشاره کنیم که میزان موجودیهای ذخیره آفتابگردان این کشورها از اوایل ژانویه ۲۰۱۸ به شدت کاهش داشت . نیاز مبرم جیره بندی میزان تقاضا باعث حمایت از قیمتها خواهد شد بخصوص در صورتی که میزان تولید آفتابگردان روسیه کمتر از تخمین ۱۰/۷ میلیون تنی ما باشد .

در دسامبر ۲۰۱۷ روغنکشی ها و تولید آفتابگردان نسبت به سال افت پیدا کرد بخصوص دراوکراین در حد فاصل میان ماه سپتامبر تا دسامبر روغنکشی آفتابگردان در اوکراین نیز به دلیل افت صادرات به چندین کشور کاهش پیدا کرد در حالیکه صادرات روسیه نسبت به سال قبل افزایش داشت .

تولید روغن آفتابگردان روسیه توسط صنایع بزرگ و متوسط روغنکشی هم نسبت به ماه و هم نسبت به سال گذشته به ۰/۴۸ میلیون تن رسید (در ماه دسامبر) و لیکن جمع کل برای ژانویه تا دسامبر سال ۲۰۱۷ ، ۴/۶ میلیون تن بود که یک رکورد محسوب می شود (در قیاس ۴/۱ میلیون تن سال گذشته) . در اوکراین جمع کل تولید صنعت روغن پالم در ماه دسامبر به ۰/۴۸ میلیون تن رسید و این در حالیست که جمع کل تولید روغن پالم این کشورها در یک سال به ۵/۱ میلیون تن رسید (در قیاس با ۴/۲) .

 
Telegram: @roghanir

نام تجاری سازنده sssss

با عضویت در سایت این امکان برای شما فراهم می شود تا آخرین تغییرات قیمت به شماره همراه شما پیامک شود .