چهارشنبه ۰۱ شهریور ۱۳۹۶
کاهش میزان روغنکشی های جهانی به دلیل عدم فروش کشاورزان

میزان موجودیهای ذخیره سازی شده جهانی سویا فراوان است ولی در بسیاری از کشورها روندروغنکشی ها به دلیل عدم فروش کشاورزها کاهش یافته است .

در صورتی که میزان تقاضای جهانی برای کنجاله سویا افزایش پیدا نکند تنها راه فروش کاهش قیمتها خواهد بود . در حال حاضر روغنکشی های سویا به دلیل قیمتهای پایین کنجاله و عدم فروش کشاورزان کاهش پیدا کرده است و به نظر ما سهم روغن سویا در فصل آینده افزایش پیدا می کند .

در هفته منتهی به ۱۰ اگوست میزان فروشهای صادراتی سویای آمریکا به ۱/۳۵ میلیون تن یعنی به بالاترین حد در ۴ هفته اخیر رسید . میزان فروش کنجاله سویای آمریکا در هفته منتهی به ۱۰ اگوست بصورت راکد نسبت به گذشته باقیمانده است .

در طی هفته ای که گذشت میزان فروش حقیقی کنجاله سویای آمریکا بیشتر از سال گذشته بود . در هفته منتهی به ۱۰ اگوست میزان فروش های صادراتی روغن سویای آمریکا بالا بود و به ۲۷ هزار تن رسید .

Telegram: @roghanir

نام تجاری سازنده sssss

با عضویت در سایت این امکان برای شما فراهم می شود تا آخرین تغییرات قیمت به شماره همراه شما پیامک شود .