سه شنبه ۱۲ بهمن ۱۳۹۵

در هفته منتهی به ۱۹ ژانویه به همانگونه ای که انتظار می رفت ، فروشهای خالص سویای فصل کنونی آمریکا با کاهش به ۰/۵۴ میلیون تن رسید . ۰/۳۵ میلیون تن از این سویا به چین صادر شد . پیرو گزارشات موجود آمریکا در حدود ۵۰ هزار تن فروش روغن سویا داشت و در همین ایام آمریکا ۲۷۷ هزار تن کنجاله سویا فروخت .

منبع : طOilworld.biz

نام تجاری سازنده sssss

با عضویت در سایت این امکان برای شما فراهم می شود تا آخرین تغییرات قیمت به شماره همراه شما پیامک شود .