دوشنبه ۱۶ اسفند ۱۳۹۵
میزان موجودیهای جهانی صادراتی ۸ گونه روغنها هنوز پایین تر از حد میانگین است . میزان رشد تولید ۸ گونه روغنها روبه بهبود است ولی پیش بینی می شود که میزان موجودیهای روغنهای نباتی در پایان این ۳ ماه این فصل ۴ میلیون تن کمتر از سال گذشته باشد . تولید گونه های اصلی روغنهای نباتی شروع به افزایش (نسبت به سال گذشته) نموده است و این افزایش پس از کاهش تولید ۳/۷ میلیون تنی فصل گذشته می باشد . در حد فاصل میان ماه اکتبر تا دسامبر میزان تولید ۸ گونه اصلی روغنهای نباتی در حدود ۱/۸ میلیون تن افزایش داشت و انتظار می رود که در ۳ ماه آغازین سال ۲۰۱۷ نیز میزان تولید در حدود ۲/۴ میلیون تن افزایش داشته باشد . در حال حاضر ما پیش بینی می کنیم که در نیمه دوم این فصل میزان تولید ۸ گونه روغنها در حدود ۶/۷ میلیون تن نسبت به سال گذشته بهبود پیدا کند و به این ترتیب جمع کل افزایش تولید به ۱۰/۹ میلیون تن خواهد رسید در حدود ۵۰% و یا به عبارت دیگر ۵/۹ میلیون تن از این افزایش تولید در این فصل به روغن پالم اختصاص خواهد داشت . باید به این نکته اشاره کنیم که بهبود میزان تولید احتمالا آهسته تر و کمتر از حدی خواهد بود که انتظار می رفت .
نام تجاری سازنده sssss

با عضویت در سایت این امکان برای شما فراهم می شود تا آخرین تغییرات قیمت به شماره همراه شما پیامک شود .