پنجشنبه ۰۷ بهمن ۱۳۹۵

افزایش بسیار زیاد خریدهای آتی سویا و کنجاله سویا برای تحویل دراز مدت باعث شد که قیمتهای هر دو محل در راستای کاهش انعطاف پذیر گردد و همین امر عامل اصلی کاهش ۲% قیمتهای فروش آتی سویا و کنجاله سویا در طی ۳ روز گذشته بود (بازار بورس شیکاگو) . افزایش بسیار زیاد خریدهای تجار در هفته منتهی به ۱۷ ژانویه سال ۲۰۱۷ یعنی در زمانی که قیمت فروش آتی سویا و کنجاله سویا برای تحویل در کوتاه مدت به ترتیب ۶% و ۱۱% افزایش پیدا کرده بود و به دلیل وقوع سیلابهای شدید در بسیاری از نقاط آرژانتین و کاهش میزان باردهی محصولات رخ داد بنابراین جای تعجب ندارد که پس از بهبود وضعیت آب و هوا در چندین منطقه کلیدی آرژانتین ، صندوقهای سرمایه گذاری در طی چند روز اخیر اقدام به برداشت سود نموده اند .

منبع : Oilworld.biz

نام تجاری سازنده sssss

با عضویت در سایت این امکان برای شما فراهم می شود تا آخرین تغییرات قیمت به شماره همراه شما پیامک شود .