چهارشنبه ۰۵ مهر ۱۳۹۶
کاهش نسبی قیمت های سویا در بازارهای جهانی


 

در ۱۲ سپتامبر قیمتهای فروش آتی سویا تحت فشار بیشتری قرار گرفت و قیمتها اندکی کاهش پیدا کرد . کاهش ارزش ذرت و کنجاله دلیل افت قیمت فروش آتی سویا محسوب می شود . میزان برداشت محصولات در آمریکا سرعت گرفته است .

برزیل مصمم است که از اکتبر تا سپتامبر سال ۲۰۱۷ میزان تولید بیودیزل خود را ۰/۷ تا ۰/۸ میلیون تن افزایش دهد . این باعث افزایش مصرف داخلی روغن سویا و روغنهای دیگر وچربیها خواهد شد .

به نظر ما میزان روغنکشی های سویای برزیل در حدود ۲ میلیون تن و میزان صادرات کنجاله سویای این کشور در حدود ۱/۲ تا ۱/۳ میلیون تن افزایش خواهد یافت ولی میزان صادراتروغن سویای برزیل تغییری نسبت به فصل قبل نخواهد داشت .

میزان صادرات روغن سویای آمریکا در سال زراعی ۲۰۱۷/۱۸ به دلیل افزایش تولید بیودیزلکاهش خواهد یافت . در ۱۹ سپتامبر قیمتهای فروش آتی روغن سویای آمریکا ۳۳ تا ۳۴ واحد افزایش پیدا کرد . قیمتهای روغن پالم در ۲ روز منتهی به ۲۰ سپتامبر کاهش پیدا کرد و تفاوت قیمت این روغن نسبت به روغن سویا افزایش یافت . در ۱۹ سپتامبر روغن پالم اولئینفوب مالزی برای تحویل در ماه اکتبر به قیمت ۷۰۹ دلار معامله شد .

Telegram: @roghanir

نام تجاری سازنده sssss

با عضویت در سایت این امکان برای شما فراهم می شود تا آخرین تغییرات قیمت به شماره همراه شما پیامک شود .