یکشنبه ۱۴ آبان ۱۳۹۶
کاهش پلکانی مالیات صادراتی دانه سویا در آرژانتین

در حال حاضر میزان مالیات صادراتی برای سویا ۳۰% می باشد و این در حالیست که مالیات صادراتی بر دانه های دیگر و غلات صفر است . در حال حاضر قرار است که از ماه ژانویه ۲۰۱۸ به بعد میزان مالیات صادراتی سویای هر ماه ۵% کاهش پیدا کند ولی کشاورزان آرژانتینی فشار زیادی بر دولت وارد کرده اند که میزان کاهش مالیات صادراتی سویا بیشتر از ۵% اجرایی نماید .

ملاقات با دولت در طی چند روز آینده صورت خواهد گرفت . کشاورزان سعی دارند که حتی المقدور محصولات خود را بفروش نرسانند . آمارها حاکی از این است که کشاورزان تا این تاریخ فقط ۶۶% از برداشتهای اوایل سال ۲۰۱۷ را فروخته اند .

بنا به آمارهای موجود تا این تاریخ فقط ۱۵% از سویای تولیدی سال ۲۰۱۸ بفروش رفته و به جای فروش ، کشاورزان محصولات سویای خود را در بسته بندی در سیلوها نگهداری می نمایند تا زمانیکه قیمتها بهبود پیدا کند .

کاشت سویا آغاز شده و ضرب آهنگ کاشت در ماه نوامبر سرعت بیشتری پیدا می کند . کاهش بیشتر میزان مالیات صادراتی می تواند باعث افزایش میزان فروش و کاشت سویا گردد .


Telegram: @roghanir

نام تجاری سازنده sssss

با عضویت در سایت این امکان برای شما فراهم می شود تا آخرین تغییرات قیمت به شماره همراه شما پیامک شود .